Hírek

sicurezza

Nyeremény és részvételi szabályzat

Posted november 2, 2015 by poczikdavid

 

 

 

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzat szervezője Hard Defefense Kft.(2724 Újlengyel Petőfi Sándor u 48.)

A játékban részt vevő személyek

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

2.3. Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.4. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán https://www.facebook.com/Hard-Defense-Security keresztülhirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2015. november hónap.02. nap 00:00 órától 2015.november hónap.30. nap 12:00 óráig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Hard Defense  Facebook oldalán feltett kérdésre az alábbi email címre kapcsolat@harddefense.hu helyes válaszát elküldi.

3.4. A nyeremény sorsolására 2015. december 1-én 17:00 órakor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a e-mailben értesíti a sorsolást követően. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 3 naptári napon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt személyes vagy postai úton kapja meg.

4. A játék időtartama:

A Játék kezdőnapja: 2015. november 2. 00:00

A Játék zárónapja: 2015. november 30. 12:00

5. Sorsolás: 2015.12.01 17:00 óra

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4-es pontban meghatározottak szerint: 1 fő részére páros belépőjegyet a Cesar Millan élő előadására, amit 2015.12.19-én 19:00-kor, Budapesten a Papp László Sportarénában rendeznek.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3.A nyertes Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, így különösen, de nem kizárólag hamis adatszolgáltatással meghiúsítja a kapcsolatfelvételt vagy a postai küldemény kézbesítését, és neki felróható vagy érdekkörükben előállt okból a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Hard Defense Kft-ét semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. Adatkezelés

7.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Minden vélemény számít!